Restrukturyzacja

Na czym polega restrukturyzacja?

Słowem wstępu – przepisy dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, wcześniej obowiązywały przepisy dotyczące postępowania naprawczego, które jednak nie odpowiadało w sposób właściwy na potrzeby przedsiębiorców w kryzysie. 

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie sądowe, które ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji jego zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami w wyniku prowadzonych uprzednio negocjacji.

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia 4 tryby postępowań których wybór przez dłużnika zależy od kilku istotnych czynników związanych z jego sytuacją finansową. Postępowania te w przepisach prawa restrukturyzacyjnego uszeregowane są w sposób odzwierciedlający stopień ingerencji w funkcjonowanie przedsiębiorstwa a także stopień udzielonej ochrony dłużnikowi np. przed egzekucją. Możliwość wyboru procedury restrukturyzacyjnej ma za zadanie przyczynić się do lepszego rozwiązywania problemu przedsiębiorców w kryzysie. 

Nie jesteś pewny co do postępowania restrukturyzacyjnego ?

Skontaktuj się z nami i umów się z naszym doradcą, który poprowadzi bezpłatny audyt finansowy proponując najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Jakie korzyści płyną z postępowania restrukturyzacyjnego?

Jakie postępowanie restrukturyzacyjne mogę wybrać?

Pamiętać należy, że możliwość wyboru odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego zależna jest także od wysokości sumy spornych wierzytelności (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe) uprawniających do głosowania nad układem, która nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Kiedy powinno się skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego?

Nie jesteś pewny co do postępowania restrukturyzacyjnego ?

Skontaktuj się z nami i umów się z naszym doradcą, który poprowadzi bezpłatny audyt finansowy proponując najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu!

RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO